Smart Energy Forum 2016 Smart Energy Forum 2016 - 2. ročník konference Smart Energy Forum 2016 - 1. ročník výstavy Smart Energy Forum 2016 - 2. ročník konference Smart Energy Forum 2016 - 1. ročník výstavy
Odborná konference Smart Energy Forum:
Program konference:
09:00 - 09:10
Slavnostní zahájení
09:10 - 10:40
I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK: Trendy a zajímavé projekty v decentrální energetice
09:10 - 09:30
Nové trendy v energetice podle innogy
František Vašek, Product Manager Innovations & Sales Business Development, innogy Česká republika
09:30 - 09:50
První zkušenosti s provozem domu s nulovou spotřebou jako aktivního prvku energetické sítě
Ing. Cyril Svozil, generální ředitel, Fenix Group a.s.
09:50 - 10:10
Demonstrace využití nové baterie HE3DA v kombinaci s fotovoltaickým systémem pro Smart Grid
Dr. Jan Procházka, zakladatel a generální ředitel, HE3DA s.r.o.
10:10 - 10:30
Vyhodnocení programu Nová zelená úsporám a nové dotační tituly pro decentrální zdroje a baterie
Ing. Pavel Nejedlý, vedoucí oddělení programu Nová zelená úsporám, MŽP a Mgr. Jakub Hrbek, ředitel odboru, Odbor řízení Národních programů, SFŽP
10:30 - 10:40
Diskuze
10:40 - 11:10
Občerstvení a networking
11:10 - 12:50
II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK: Skladování elektřiny z OZE pro Smart Home
11:10 - 11:30
Dotace pro firmy a instituce pro nové OZE a baterie v rámci programu OPPIK, OPŽP a OP PPR
Ing. Jan Pavlík, obchodní ředitel, ENVIROS, s.r.o
11:30 - 12:00
Vývoj a perspektivy rozvoje hybridních bateriových systémů v Německu
Kai Philipp Kairies, RWTH Aachen ISEA, Německo
12:00 - 12:30
Představení Zcell, první malé zinko-brómové průtokové baterie pro použití v domácnostech
Frédéric Ridou, Sales Manager, RedFlow Europe GmbH
12:30 - 12:50
Systém Foxtrot - optimalizace energetické infrastruktury domu s FVE, HFVE a s elektromobilem
Jaromír Klaban, obchodní ředitel, Teco a.s
12:50 - 13:00
Diskuze
13:00 - 14:00
Pauza na oběd a networking
14:00 - 15:00
III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK: Praktické aplikace systémů pro skladování energie
14:00 - 14:20
Praktické využití hybridní elektrárny v projektu Český ostrovní dům
Michal Klečka, místopředseda představenstva, i4wifi a.s. (skupina GWL/Power)
14:20 - 14:40
Využití li-ion baterií Saft při integraci OZE v distribuční síti
Milan Šíma, obchodní ředitel, Saft Ferak a.s.
14:40 - 15:00
AC vs. DC bateriové systémy. Kriteria při výběru baterie pro skladování elektřiny z OZE v domácnostech
Ing. Pavel Hrzina, PhD., České vysoké učení technické (FEL) v Praze
15:00 - 15:15
Vyhodnocení a praktické zkušenosti s ročním provozem rezidenčních baterií Fronius a Tesla
Jakub Mráček, ředitel divize Energo, NWT a.s.
15:15 - 15:30
Proces výroby LiFePO4 akumulátorů ve firmě EV Battery s.r.o.
Jaroslav Kašpárek, jednatel, EV battery s.r.o.
15:30 - 15:40
Diskuze
15:40 - 16:00
Občerstvení a networking
16:00 - 17:45
IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK: Legislativa a inovace pro energetickou soběstačnost
16:00 - 16:20
Připojování mikrozdrojů do sítě z pohledu nové legislativy
Mgr. Pavel Doucha, Partner, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
16:20 - 16:35
Představení nových baterii značky Mercedes pro domácnosti
Ing. Radim Havelka, jednatel, Krannich Solar s.r.o.
16:35 - 16:50
Demand side management s řízením spotřeby podle vnitrodenního trhu s elektřinou
Ing. Jiří Cígler, PhD, jednatel, Feramat Cybernetics s.r.o.
16:50 - 17:05
Regulátor maximalizace spotřeby energie z FVE s možností regulace činného výkonu střídače zajišťující nepřetoky vyrobené energie do DS
Aleš Hradecký, jednatel, SOLARINVEST - GREEN ENERGY s.r.o.
17:05 - 17:20
Využití akumulátorů v praxi Smart regionu Jižní Čechy a pro elektromobilitu na Šumavě
Radovan Polanský, CEO, Czech Smart City Cluster a Ing. Jan Babka, jednatel, společnost B64 a e-Šumava.cz
17:20 - 17:35
Elektromobil v kombinaci s FVE a tepelným čerpadlem jako akumulátor elektřiny a tepla pro domácnosti
Doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
17:35 - 17:45
Diskuze + Závěr

* Organizátor konference si vyhrazuje právo na možnou změnu programu.
Logo