Zásady ochrany osobních údajů

a soubory cookies

Správce osobních údajů:
Smart Energy Forum s.r.o., IČ 17481376, se sídlem Dobrá 177, 739 51 Dobrá

telefon: +420 737 249 737
e-mail: info@solarninovinky.cz

(dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

1) Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

 1. Klienti
  Účel zpracování osobních údajů: Poskytování služeb a plnění dalších smluvních povinností vůči klientům; Vedení dokumentace o zakázce pro klienta; Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy; Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv
  Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je plnění smlouvy, právních povinností nebo oprávněný zájem. Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí služeb. Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
 2. Potenciální klienti
  Účel zpracování osobních údajů: Komunikace s potenciálními klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání.
  Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.
 3. Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí
  Účel zpracování osobních údajů: Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nebo oprávněný zájem. Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech. Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení
Účel zpracování osobních údajů: Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv.
Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je souhlas. Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje. Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

2) Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR: Přístup k vašim osobním údajům mají provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb – zejména Praetor Systems s.r.o. (informační systém pro advokacii), Ecomail (nástroj pro e-mail marketing), Company Culture Market (portál pro prezentaci firem), FONTÁNA, s.r.o. (vedení účetnictví);
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;

V odůvodněných případech můžeme předat vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

3) Cookies

Naše internetové stránky mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

 • Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí
 • Tag Manager – Google nastavuje soubory cookies k analýze provozu na tomto webu. Informace o používání našeho webu jsou za tímto účelem sdíleny se společností Google
 • Facebook Pixel – javascriptový kód, který nám umožňuje měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy uživatelů pro naši komunikaci

4) Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5) Vaše práva jako subjektu údajů

 • Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.
 • Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.
 • Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.
 • Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
 • Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.
 • Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
 • Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  telefon: 234 665 111
  E-mail: posta@uoou.cz
  Datová schránka: qkbaa2n
  www.uoou.cz
  Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. června 2022.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít